Γεώργιος Δαράβαλης - Δερματολόγος, Αφροδισιολόγος Πάτρα

Η Ομορφιά είναι μια μορφή μεγαλοφυΐας